โปรแกรมลางานออนไลน์ เวอร์ชั่น 3

โปรแกรมลางานออนไลน์ เวอร์ชั่น 3


iLeave Web Application v.3.0


ราคา 800 บาท


เพื่อลดจำนวนกระดาษในสำนักงานของคุณ แนะนำระบบการลาออนไลน์ สามารถทำรายการลาออนไลน์ ส่งไปยังผู้บริหาร ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ช่วยลดโลกร้อนด้วยการใช้ iLeave 3.0 แยกการลาออกอย่างชัดเจน ว่าด้วยการลา มีดังนี้

การลาป่วย

การลาพักผ่อน

การลาคลอดบุตร

การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร

การลากิจส่วนตัว

การลาอุปสมบท

การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล

การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน

การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ

ทดลองใช้งาน

คู่มือติดตั้งและใช้งานโปรแกรม
ประเภทผู้ใช้ระบบ UserName PassWord
ผู้ลา demo1 1234
ผู้ตรวจสอบ root 1234
ผู้อนุมัติ user1 1234

สนใจสั่งซื้อ โปรแกรมลางานออนไลน์ เวอร์ชั่น 3


ติดต่อที่ [email protected] หรือ 063-4219091 , 063 446 5280

การชำระเงินสามารถเลือกช่องทางการชำระดังนี้

ชำระเงินโดยโอนผ่านธนาคาร หรือ ผ่านทางตู้เอทีเอ็มทุกสาขาเข้าบัญชี

ชื่อธนาคาร สาขา หมายเลขบัญชี ประเภทบัญชี

กรุงไทย

สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์

774-0-19950-8

ออมทรัพย์

  • ทำการส่งหลักฐานการชำระเงินโดยแจ้งชื่อและที่อยู่ของท่าน มาที่อีเมล์ [email protected]
  • เมื่อ ส่งหลักฐาน การชำระเงิน เรียบร้อย รบกวนโทรแจ้งฝ่ายขาย ด้วยนะครับ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ